Vu vơ lảm nhảm – Buông

Trong cuộc sống, khi bạn đã làm hết sức rồi, làm một cách chân thành rồi nhưng việc không diễn ra như mong muốn. Bạn bị đánh giá thế này thế kia, hoặc ai đó không ở lại với bạn…thì thôi, mình buông nhỉ.

Buông bởi vì mình đã làm hết sức.

Buông vì kết quả không nằm trong tầm kiểm soát của ta.

Nhưng chắc chắn bạn sẽ Bình an vì bạn đã làm hết sức mình, với các nhận thức và nguồn lực ở thời điểm đó.

Please follow and like us:
0

Trả lời