Đã học hết các bài học đâu mà ^^ đòi yên

Với nhận thức của tôi ở thời điểm hiện tại, tôi có suy nghĩ như sau:
Mọi sự kiện diễn ra trong cuộc sống hoàn toàn không tự nhiên đến. Nó chịu ảnh hưởng của những Quy luật vận hành trong đời sống, luật gieo gặt, luật hấp dẫn…Và tất cả xảy ra đều để giúp chúng ta nhận ra một bài học nào đó, hay những thông điệp ý nghĩa nào đó, để rồi ta thay đổi, trở về sống hài hòa và thuận với tự nhiên hơn.
Mọi kháng cự hay cảm xúc đau khổ, sẽ chỉ dần trở nên nguôi ngoai khi ta lắng nghe được thông điệp một cách chính xác, học được đầy đủ những bài học cần phải học, để rồi thực hiện những biện pháp thích hợp, tích cực, để loại bỏ nguyên nhân.
Còn đau khổ, còn tiêu cực, còn kháng cự là còn chưa học được đầy đủ những bài học cần phải học. Chỉ vậy thôi.

Please follow and like us:
0

Trả lời