Bài học hôm nay #4

 

Muốn tạo được sự ảnh hưởng đến người khác thì trước tiên bạn cần tạo ra SỰ KẾT NỐI SÂU với người đó.
Không có kết nối – Không thể gây ảnh hưởng
Nếu bạn nói con bạn không nghe – Xem lại kết nối của mình với con đã tốt hay chưa?
Nếu bạn chia sẻ chồng bạn thờ ơ, xem lại kết nối của mình với anh ý mức độ nào.
Với nhân viên, khách hàng, đối tác và các mối quan hệ khác cũng vậy.
Có kết nối có kết quả.
Không kết nối không kết quả.

Please follow and like us:
0

Trả lời