Bài học ngày hôm nay #8

Luôn có rất nhiều điều tốt đẹp đủ để dành cho tất cả mọi người. Tất cả những điều tốt đẹp đó đều bắt nguồn từ một tâm trí tự nhận thức được khả năng vô tận trong chính bản thân mình.
Bạn tin, bạn hành động cùng niềm tin mạnh mẽ, điều bạn muốn sẽ đến. Đó là sự thật.
Học cách cài đặt tâm thức.

Please follow and like us:
0

Trả lời