Bài học ngày hôm nay #5

 Sự chắc chắn là kẻ thù của sự phát triển và hiệu suất cao.
Người ưa sự chắc chắn thường không chấp nhận học hỏi, dễ tổn thương trước những nhận định phê bình của người khác, và bị những người tân tiến vượt mặt.
Bạn sẽ thấy rằng những người có hiệu suất cao vượt qua rất nhanh nhu cầu về sự chắc chắn và thay thế nó bằng đam mê khám phá cộng với sự tự tin đích thực.
Please follow and like us:
0

Trả lời