Bài học ngày hôm nay #2 – Ít hơn thì tốt hơn

 

Trong giao tiếp bạn cần chấp nhận rằng, đa phần những gì bạn truyền đạt đối phương chỉ tiếp nhận và xử lý được một lượng thông tin giới hạn.
Vì vậy, để giao tiếp hiệu quả hãy trình bày thông tin với thông điệp thật đơn giản, đi thẳng vào những điểm chính, nhất là trong những buổi họp, buổi thảo luận có áp lực căng thẳng.

Please follow and like us:
0

Trả lời