Bài học ngày hôm nay #11

 

Cẩn thận với tất cả những thông tin bạn đọc, nghe, nghĩ, xem, chơi hàng ngày vì chúng sẽ tự động được lưu trữ sâu vào trong tiềm thức của bạn. Thứ bạn có ở trong đầu thì bạn sẽ có nó ở trong tay.
Thế hàng ngày toàn vô thức hay chủ động ghim vào đầu mình những thứ không thúc đẩy con người của bạn, thì rồi sẽ có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của bạn nhể…nghĩ đi và thay đổi nhé ^^ mọa mọa.
Yêu thương.

Please follow and like us:
0

Trả lời