Bài học ngày hôm nay #10

 

Quá khứ không ngang bằng với hiện tại và chắc chắn rồi cả tương lai nữa.
Muốn nhìn nhận ai/việc gì thì phải đi kèm thời gian và bối cảnh.
Nhiều khi con cái lớn xừ rồi, mà ta cứ cư xử với các con như khi chúng còn con nít. Lúc đó là con thì đã lớn mà chỉ có bố mẹ chả chịu nhớn mà thôi.
Mở rộng và nghĩ sang cả những việc khác nữa nhé…^^ nghĩ nhiều vào cho nó thông mênh 😉

Please follow and like us:
0

Trả lời