Bài học ngày hôm nay #1

 

Chất lượng cuộc sống của bạn được quyết định bởi chất lượng câu hỏi mà bạn tự hỏi chính mình.

Thay vì trách móc, kêu ca thì hãy liên tục hỏi “Mình cần làm gì để thay đổi tình thế hiện tại/ tình trạng hiện tại? Mình cần làm gì? Mình cần làm gì?”

Please follow and like us:
0

Trả lời